Kuntouttavaa hoitoa

Kiinnitämme erityistä huomiota hoidon kuntouttavuuteen. Tutkimustulosten mukaan ikääntyneiden kuntoutuksella voidaan saada hyviä tuloksia myös korkeassa iässä. Kuntoutumista edistävän hoitotyön lähtökohtana on, että jokaisella dementoituvalla on jäljellä toimintakykyä, jota voidaan tukea. Kyse on elämänlaadun edistämisestä, jossa onnistuminen edellyttää ihmisen kokonaistilanteen ja toimintakyvyn arviointia.

"Vanhuus on elämänvaihe, jossa meistä kukin ikääntyy yksilöllisellä tavalla"
Kuntouttava hoito on yhdessä - ei puolesta - tekemistä. Kuntouttava hoito antaa asiakkaalle valinnan mahdollisuuksia hänen omaan elämäänsä liittyvissä asioissa. Kuntouttava hoitotyö edellyttää vankkaa ammattitaitoa, jatkuvaa kouluttautumista ja alan seurantaa. Hoitokoti Tuulettaressa henkilöstön osaamisesta huolehditaan aktiivisesti, jotta asiakkaamme voivat luottaa hyvään hoitoon ja palveluun.

”Turvallisuus on hyvää hoitoa ja hoivaa. Tuulettaren ajanmukaiset tilat mahdollistavat paljon – iloa asukkaillemme ja iloa meille”

Yhteystiedot

Hoitokoti Tuuletar

Käyntiosoite sekä asiakkaiden ja henkilökunnan postiosoite: Tuuliharjuntie 4-6, 81280 Uimaharju

Yrityksen laskutusosoite Pappilantie 5, 81100 Kontiolahti 

Hoitajat 043 218 0961

hoitajat(at)tuuletar.fi

Yksikön vastaava p. 044 0366 151
Arkisin klo 7-14 

vastaava(at)tuuletar.fi 

Kaikki yhteystiedot
Näytä sijainti kartalla