Dementia oireyhtymänä

Suurin osa Tuulettaren asiakkaista elää keskivaikean tai vaikean dementian kanssa. Dementia on nopeasti yleistyvä oireyhtymä; dementiaoireisten ihmisten määrä kasvaa nopeasti sitä mukaa, kun väestö ikääntyy. Muistihäiriösairaudet etenevät yksilöllisesti. Avun tarvetta voi ilmetä jo sairauden alkuvaiheessa, joistakin toiminnoista taas voi suoriutua hyvinkin pitkään. Ympärivuorokautinen avun tarve on tavallista jo keskivaikean dementian vaiheessa ja välttämätöntä silloin, kun dementian aste on vaikea.

Tuulettaren toimintatapa korostaa ikäihmisten itsemääräämisoikeutta. Teemme tiivistä yhteistyötä myös omaisten kanssa, jotta pystymme tunnistamaan ja huomioimaan kunkin asiakkaan erityistarpeet.

Yhteystiedot

Hoitokoti Tuuletar

Käyntiosoite sekä asiakkaiden ja henkilökunnan postiosoite: Tuuliharjuntie 4-6, 81280 Uimaharju

Yrityksen laskutusosoite Pappilantie 5, 81100 Kontiolahti 

Hoitajat 043 218 0961

hoitajat(at)tuuletar.fi

Yksikön vastaava p. 044 0366 151
Arkisin klo 7-14 

vastaava(at)tuuletar.fi 

Kaikki yhteystiedot
Näytä sijainti kartalla